REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin Rezerwacji

I.

REZERWACJA

1.

Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Dom Wczasowy Justyna ustalonej kwoty zadatku.

2.

W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega

anulowaniu.

3.

Rezerwacja jest ważna do godz. 24:00 w dniu przyjazdu. Po upłynięciu wskazanej godziny

rezerwacja zostanie anulowana. Aby uniknąć anulowania rezerwacji, należy zgłosić recepcji późniejszy przyjazd.

4.

Do podanych cen pobytu należy doliczyć opłatę miejską w wysokości 1,50 zł / osoba / doba

II.

ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1.

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się pod numerami telefonów: +662-097-762 lub wysłać e-mail na adres: info@wczasy-justyna.pl

2.

Skrócenie pobytu lub niepojawienie się w hotelu nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia, chyba, że skrócenie pobytu lub niepojawienie się w Domu Wczasowym Justyna było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.

3.

W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

III.

INFORMACJE OGÓLNE

1.

Gości przebywających w Domu Wczasowym Justyna obowiązuje Regulamin obiektu, dostępny w recepcji głównej.

2.

Doba noclegowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00 a kończy o 10:00 w dniu wyjazdu.

3.

W Domu Wczasowym Justyna obowiązuje zakaz palenia poza wyznaczonymi strefami.

4.

W każdym pokoju możliwy jest dostęp do Internetu (WiFi) -w cenie pobytu.

IV.

REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być zgłaszane osobiście w recepcji głównej , na bieżąco w trakcie trwania pobytu a najpóźniej w dniu wyjazdu.